دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و انگیزش تحصیلی دختران مقطع اول دوره متوسطه منطقه 16 شهر تهران (1397) / نایبی ، الهه، نویسنده
بررسی تاثیر فشار هنجاری بر میزان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی با والدینشان با تاکید بر شکاف نسلی (مطالعه مورد دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز) / کوپایی ، محمدباقر، نویسنده
بررسی رابطه ی سیستم های رفتاری BAS و BIS با انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول شهر تهران (1398) / جوزی ، گیتی السادات، نویسنده
شناسایی عوامل استرس زا در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در منطقه 5 مدرسه فجر / قادری ، سارا، نویسنده
مطالعه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان دختران با میانجی گری مادران در شهرری 1397 (1397) / عباسی ، فرشته، نویسنده
میزان نقش والیدن در موفقیت و افت تحصیلی دانش آموزان / مومنی ، فاطمه، نویسنده

کاربران آنلاین :2