دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بررسی تاثیر فشار هنجاری بر میزان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی با والدینشان با تاکید بر شکاف نسلی (مطالعه مورد دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز) / کوپایی ، محمدباقر، نویسنده
رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده رفاه (1397) / سیدی ، مرجان سادات، نویسنده
مهارتهای زندگی (1380) / کلینک ، کریس لین، نویسنده

کاربران آنلاین :1