دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی        درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با خود بر احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر تهران (1398) / سادات رضوی ، سیده فرزانه، نویسنده
اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر (1397) / رضازاده ، زینب السادات، نویسنده
بررسی آثار فن آوری ارتباطی جدید (اینترنت، بازی های رایانه ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تاکید بر سازگاری دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای تهران (1385) / فتاحی بیات، صدیقه، نویسنده
بررسی رابطه بین مدیریت بدن و حرمت به خود با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه هشتم مدارس نمونه دولتی جزیره کیش در سال تحصیلی 1400-1399 (1400) / بلالی ، منصوره، نویسنده بازکردن سند0349.pdf
بررسی مقایسه ای سازگاری اجتماعی و امید به زندگی دانشجویان خانم مجرد و متاهل مقطع کارشناسی دانشکده رفاه تهران (1397) / احمدی قمقانی ، فاطمه، نویسنده

کاربران آنلاین :1