دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ابزارهایی برای موفقیت در تدریس آنلاین (1393) / دولی ، لیزا (1960 - م)
اصول تعلیم و تربیت (1393) / شریعتمداری ، علی (1302 -)
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (1387) / شریعتمداری ، علی (1302 -)
اصول و مبانی آموزش و پرورش (رشته علوم تربیتی‌ (1389) / تقی‌پور ظهیر ، علی (1313 -)
تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام (1389) / درانی ، کمال (1332 -)
تاریخ آموزش و پرورش ایران (1393) / درانی ، کمال (1332 -)
تعلیم و تربیت و مراحل آن (1394) / شکوهی ، غلامحسین (1305 - 1395)
جامعه‌شناسی آموزش و پرورش (1387) / گلشن ، محمدرسول (1312 -)
جهانی شدن‌، فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت (1381) / عطاران ، محمد (1336-)
دیدگاههای کیفی و اجتماعی در برنامه‌ریزی آموزشی (1388) / بهشتی ، سعید (1342 -)
یک رویا و دو بستر: تنش زدایی از دانشگاه و علوم انسانی (1396) / باقری ، خسرو (1336 -)
سنجش و اندازه‌گیری در علوم رفتاری (1389) / حسن‌زاده ، رمضان (1344 -)
سیر آراء تربیتی در غرب (1392) / کاردان ، علیمحمد (1306 -)
شناخت و تربیت (مبانی شناختی تربیت) (1398) / تلخابی ، محمود (1349 -)، نویسنده
علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن (1388)

کاربران آنلاین :1