دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت هیجان و تفکر خلاق به شیوه گفت و گوی سقراطی بر الگوهای ارتباطی و بهزیستی روان‌شناختی زنان متاهل شهر تهران؛ مورد مطالعه: زنان متاهل منطقه 3 (1397) / سیف اللهی نصرآبادی ، فاطمه، نویسنده
تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله (1392) / حائری‌زاده ، خیریه‌بیگم
تفکر خلاق، حل مشکل و تصمیم‌گیری (1391) / ساعتی ، تامس ال
ذهن مدیر (1394) / زرین‌نقش ، کیهان (1352 -)
رشد خلاقیت و شاخصهای آن در اسلام و روانشناسی (1394) / ساجدی ، ابوالفضل (1340 -)، نویسنده
شناخت رموز بر‌انگیختن نیروی خلاقیت (1387) / زارعلی ، اسفندیار
شهر خلاق طبقه خلاق (1391) / اشتری ، حسن (1363 -)
خلاقیت و یادگیری (1393) / هنیسی ، بت ا، نویسنده

کاربران آنلاین :1