دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی        درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر خودتنظیمی و مسئولیتپذیری دختران نوجوان 12 تا 14 ساله منطقه 21 (1399) / حسینی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0351.pdf
بدن آگاهی (1393) / وینیمون ، فردریک دو، نویسنده
دو حرکت در تاریخ (1390) / زورق ، محمدحسن (1329 -)
مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت (1377) / آقازاده ، محرم
مرزهای آگاهی (1389) / پوپل ، ارنست (1940 - م)، نویسنده
خود آگاهی (1396) / شاه محمد پور ، صمد (1355 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :1