دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی        درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ارائه الگوی مفهومی بسترها و راهبردهای افزایش هوش هیجانی براساس تجربه زیسته ی مادران با نوجوانان دارای هوش هیجانی بالا (1396) / باقری ورکانه ، صدیقه، نویسنده
بررسی تاثیر تلگرام بر افسردگی نوجوانان موسسه کسا منطقه 22 (1397) / سمیعی زفرقندی ، فاطمه، نویسنده
تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران (1390) / احمدی ، علی‌اصغر (1334 -)
رابطه بین میزان مصرف شبکه های مجازی و انتخاب نوع موسیقی نوجوانان (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران) (1396) / مهدیزاده ، شروین، نویسنده
رفتار والدین با فرزندان (1384) / سادات ، محمدعلی (1327 -)
سنجش و تقویت تاب‌آوری کودکان آسیب‌پذیر (1394) / دانیل ، بریجید (1959 - م)
نقش توانمندسازی شناختی در رفتارهای پرخطر نوجوانان (1398) / قلیچ خان ، منیره، نویسنده بازکردن سند0347.pdf
نوجوان و خانواده : براساس سوالات نوجوانان درباره خانواده (1389) / احمدی ، علی‌اصغر (1334 -)
نوجوان و مهارت‌های زندگی (1392) / احمدی ، علی‌اصغر (1334 -)
مسائل نوجوانان و جوانان (1386) / خدایاری‌فرد ، محمد (1329 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :2