دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
نقش یادگیرنده در عصر ICT و مقایسه آن با نظام سنتی و ارائه راهکارها (1390) / کردی، مریم، نویسنده
نگاهی به عوامل فردی و اجتماعی در یادگیری و انگیزش یادگیری (1386) / ایزدی ، مهشید
پرورش توانایی‌های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری ویژه (والدین‌، معلمان‌، مشاوران‌) (1387) / احمدایی ، آرزو(طالاری زاده‌) (1345 -)
پرورش یادگیری مستقل (٬ 1393) / هاروی ، ویرجینیا اسمیت
کندوکاوی بر ماهیت روش تدریس (1386) / دوایی ، مهدی، نویسنده
یاد دادن برای یاد گرفتن (1382) / رووف ، علی (1315 -)
مهارت‌های خواندن (1393) / جواهری محمدی ، مریم (1363 -)، نویسنده
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تربیتی (1393) / شونک ، دیل، نویسنده

کاربران آنلاین :1