دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم‌افزار SPSS 20.0 (1393) / حسینی ، سیدیعقوب (1349 -)، نویسنده
تحلیل آماری با نرم‌افزارهای کاربردی (1394) / ابراهیم‌زاده ، محمدرضا (1355 -)
تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامه SPSS (1392) / بریس ، نیکلا
درآمدی بر روش پژوهش اجتماعی (1388) / ساعی ، علی (1341 -)، نویسنده
مقدمه‌ای بر کاربرد SPSS در روان‌شناسی و دیگر علوم رفتاری (1389) / هاویت ، دنیس

کاربران آنلاین :1